ویسی: بازی مقابل تیم‌های ناشناخته سخت است

ویسی: بازی مقابل تیم‌های ناشناخته سخت است
 سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان بازی مقابل تیم‌های ناشناخته در جام حذفی را دشوار توصیف کرد.

ویسی: بازی مقابل تیم‌های ناشناخته سخت است

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان بازی مقابل تیم‌های ناشناخته در جام حذفی را دشوار توصیف کرد.
ویسی: بازی مقابل تیم‌های ناشناخته سخت است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author