ویدال: این نسل شیلی استثنایی است

ویدال: این نسل شیلی استثنایی است
آرتورو ویدال، هافبک تیم ملی شیلی پس از قهرمانی تیمش در کوپا آمه‌ریکا به تمجید از هم تیمی‌هایش که دو دوره متوالی قهرمان این جام شده اند پرداخت.

ویدال: این نسل شیلی استثنایی است

آرتورو ویدال، هافبک تیم ملی شیلی پس از قهرمانی تیمش در کوپا آمه‌ریکا به تمجید از هم تیمی‌هایش که دو دوره متوالی قهرمان این جام شده اند پرداخت.
ویدال: این نسل شیلی استثنایی است

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author