ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۵ تیر ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۵ تیر ۹۵
پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تیترنخست روزنامه های کشور بود؛ برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۵ تیر ۹۵

پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تیترنخست روزنامه های کشور بود؛ برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۵ تیر ۹۵

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author