ویدئو/ بدهی آرژانتین به صندوق کرکس ها

ویدئو/ بدهی آرژانتین به صندوق کرکس ها
انتقادها از موافقت سنای آرژانتین با استقراض پانزده میلیارد دلاری دولت از صندوقی متعلق به صهیونیست ها رو به افزایش است.
۱۸:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


ویدئو/ بدهی آرژانتین به صندوق کرکس ها

انتقادها از موافقت سنای آرژانتین با استقراض پانزده میلیارد دلاری دولت از صندوقی متعلق به صهیونیست ها رو به افزایش است.
۱۸:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


ویدئو/ بدهی آرژانتین به صندوق کرکس ها

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author