ویدئو/درخواست صالحی از دبیرکل انجمن جهانی هسته ای

ویدئو/درخواست صالحی از دبیرکل انجمن جهانی هسته ای
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه پس از دیدار با ‘اگنت رایزینگ’ مدیر کل انجمن جهانی هسته ای در لندن، از پیشنهاد تهران مبنی بر ارزیابی همه جانبه این سازمان بین المللی از اقدامات عملی و نحوه اجرای برجام خبر داد.
۲۰:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


ویدئو/درخواست صالحی از دبیرکل انجمن جهانی هسته ای

علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه پس از دیدار با ‘اگنت رایزینگ’ مدیر کل انجمن جهانی هسته ای در لندن، از پیشنهاد تهران مبنی بر ارزیابی همه جانبه این سازمان بین المللی از اقدامات عملی و نحوه اجرای برجام خبر داد.
۲۰:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


ویدئو/درخواست صالحی از دبیرکل انجمن جهانی هسته ای

label, , , , , , , , , , , ,

About the author