ویدئو/تخت گاز فرمان بریده هتاکی آمریکایی ها تا نظرگاه حاجی واشنگتن

ویدئو/تخت گاز فرمان بریده هتاکی آمریکایی ها تا نظرگاه حاجی واشنگتن
رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایالت های مختلف آمریکا در حال برگزاری است و هر روز پرده جدیدی از اخلاق انتخاباتی در این کشور از زبان نامزدهای آن کنار می رود. اگر حاجی واشنگتن که در روزگاری این سرزمین را مهد تمدن می نامید امروز چه نظری داشت؟
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


ویدئو/تخت گاز فرمان بریده هتاکی آمریکایی ها تا نظرگاه حاجی واشنگتن

رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایالت های مختلف آمریکا در حال برگزاری است و هر روز پرده جدیدی از اخلاق انتخاباتی در این کشور از زبان نامزدهای آن کنار می رود. اگر حاجی واشنگتن که در روزگاری این سرزمین را مهد تمدن می نامید امروز چه نظری داشت؟
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


ویدئو/تخت گاز فرمان بریده هتاکی آمریکایی ها تا نظرگاه حاجی واشنگتن

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author