وکیل نیمار/ قرارداد نیمار، با ارزش‌ترین قرارداد تاریخ است

وکیل نیمار/ قرارداد نیمار، با ارزش‌ترین قرارداد تاریخ است
نیمار شب گذشته تایید کرد که پس از کش و قوس های فراوان، بر سر تمدید قرارداد با بارسلونا به توافق رسیده است.

وکیل نیمار/ قرارداد نیمار، با ارزش‌ترین قرارداد تاریخ است

نیمار شب گذشته تایید کرد که پس از کش و قوس های فراوان، بر سر تمدید قرارداد با بارسلونا به توافق رسیده است.
وکیل نیمار/ قرارداد نیمار، با ارزش‌ترین قرارداد تاریخ است

خرید vpn قانونی

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author