ونگر: هدایت انگلیس؟ اولویت من آرسنال است

ونگر: هدایت انگلیس؟ اولویت من آرسنال است
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، تایید کرد که تحت تاثیر علاقه مندی اتحادیه فوتبال انگلیس برای حضورش روی نیمکت سه شیرها قرار گرفته اما تاکید کرد که قصد ندارد از توپچی ها جدا شود.

ونگر: هدایت انگلیس؟ اولویت من آرسنال است

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، تایید کرد که تحت تاثیر علاقه مندی اتحادیه فوتبال انگلیس برای حضورش روی نیمکت سه شیرها قرار گرفته اما تاکید کرد که قصد ندارد از توپچی ها جدا شود.
ونگر: هدایت انگلیس؟ اولویت من آرسنال است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author