ونگر: رمزی هنوز آماده بازی کردن نیست

ونگر: رمزی هنوز آماده بازی کردن نیست
آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال تاکید کرد آرون رمزی، هافبک ولزی این تیم هنوز آماده بازی کردن نیست اما گابریل مدافع چپ این تیم می تواند به میادین بازگردد.

ونگر: رمزی هنوز آماده بازی کردن نیست

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال تاکید کرد آرون رمزی، هافبک ولزی این تیم هنوز آماده بازی کردن نیست اما گابریل مدافع چپ این تیم می تواند به میادین بازگردد.
ونگر: رمزی هنوز آماده بازی کردن نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author