ونگر تایید کرد: غیبت کوکلین مقابل برنلی

ونگر تایید کرد: غیبت کوکلین مقابل برنلی
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال تایید کرد که مصدومیت فرانسیس کوکلین خیلی شدید نیست ولی او مقابل برنلی غایب خواهد بود.

ونگر تایید کرد: غیبت کوکلین مقابل برنلی

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال تایید کرد که مصدومیت فرانسیس کوکلین خیلی شدید نیست ولی او مقابل برنلی غایب خواهد بود.
ونگر تایید کرد: غیبت کوکلین مقابل برنلی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author