ونگر: به دنبال جذب کانته هستیم

ونگر: به دنبال جذب کانته هستیم
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال عنوان کرد که پس از اینکه تیمش در جذب جیمی واردی موفق نبود، حال آنها به دنبال به خدمت گرفتن کانته، ستاره خط میانی لستر هستند.

ونگر: به دنبال جذب کانته هستیم

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال عنوان کرد که پس از اینکه تیمش در جذب جیمی واردی موفق نبود، حال آنها به دنبال به خدمت گرفتن کانته، ستاره خط میانی لستر هستند.
ونگر: به دنبال جذب کانته هستیم

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author