وقوع سه انفجار تروریستی در جنوب یمن

سه انفجار تروریستی در نزدیکی ساختمان اداره امنیت سیاسی عدن رخ داد.
۰۴:۲۸ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


free download movie

مد روز

label, , , , , , , , ,

About the author