وقفه در مسابقات به تیم‌ها ضرر می‌زند؛/ دست‌نشان: تیم‌ملی به اردو نیاز دارد

وقفه در مسابقات به تیم‌ها ضرر می‌زند؛/ دست‌نشان: تیم‌ملی به اردو نیاز دارد
سرمربی تیم نفت آبادان معتقد است که احساسی شدن خودش، بازیکنان و داور مسابقه باعث از دست رفتن برد این تیم در ثانیه‌های آخر شده است.

وقفه در مسابقات به تیم‌ها ضرر می‌زند؛/ دست‌نشان: تیم‌ملی به اردو نیاز دارد

سرمربی تیم نفت آبادان معتقد است که احساسی شدن خودش، بازیکنان و داور مسابقه باعث از دست رفتن برد این تیم در ثانیه‌های آخر شده است.
وقفه در مسابقات به تیم‌ها ضرر می‌زند؛/ دست‌نشان: تیم‌ملی به اردو نیاز دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author