وضعیت مبهم فرشاد احمدزاده برابر سپاهان

وضعیت مبهم فرشاد احمدزاده برابر سپاهان
فرشاد احمدزاده در تمرین امروز سرخپوشان حضور نیافت تا وضعیتش برای دیدار مقابل سپاهان مبهم شود.

وضعیت مبهم فرشاد احمدزاده برابر سپاهان

فرشاد احمدزاده در تمرین امروز سرخپوشان حضور نیافت تا وضعیتش برای دیدار مقابل سپاهان مبهم شود.
وضعیت مبهم فرشاد احمدزاده برابر سپاهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author