وزیر کشور: بیش از ۶۰ درصد در انتخابات شرکت کردند

بیش از ۶۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات هفتم اسفند شرکت کردند.
۱۴:۱۲ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


فیلم سریال آهنگ

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , ,

About the author