وزیر نیرو، قیمت آب و برق افزایش نمی یابد

وزیر نیرو، قیمت آب و برق افزایش نمی یابد
حمید چیت چیان گفت: تا کنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت آب و برق مصرفی در کشور نداشته ایم.
۱۳:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


وزیر نیرو، قیمت آب و برق افزایش نمی یابد

حمید چیت چیان گفت: تا کنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت آب و برق مصرفی در کشور نداشته ایم.
۱۳:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


وزیر نیرو، قیمت آب و برق افزایش نمی یابد

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author