ورزش بیش از اندازه عامل ایجاد اختلال قلبی

به گفته محققان ورزش شدید و خیلی زیادد باعث ایجاد تغییرات در ساختار قلب و در بعضی موارد باعث ایجاد اختلال در ضربان قلب می‌شود.
۱۵:۰۲ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


اخبر جهان

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author