واکنش گواردیولا پس ازگل دی‌بروین به‌بارسا(عکس)

واکنش گواردیولا پس ازگل دی‌بروین به‌بارسا(عکس)
پپ گواردیولا یک بارسایی متعصب است و امشب بار دیگر این مساله را به اثبات رساند.

واکنش گواردیولا پس ازگل دی‌بروین به‌بارسا(عکس)

پپ گواردیولا یک بارسایی متعصب است و امشب بار دیگر این مساله را به اثبات رساند.
واکنش گواردیولا پس ازگل دی‌بروین به‌بارسا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author