واکنش همسر مرحوم پورحیدری به عکس حاشیه‌ساز عباس جدیدی

واکنش همسر مرحوم پورحیدری به عکس حاشیه‌ساز عباس جدیدی
همسر مرحوم منصور پورحیدری گفت که از عکس عباس جدیدی ناراحت نشده است.

واکنش همسر مرحوم پورحیدری به عکس حاشیه‌ساز عباس جدیدی

همسر مرحوم منصور پورحیدری گفت که از عکس عباس جدیدی ناراحت نشده است.
واکنش همسر مرحوم پورحیدری به عکس حاشیه‌ساز عباس جدیدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author