واکنش فدراسیون ایران به شایعه قرارداد چهار ساله لوزانو با تیم ملی لهستان

واکنش فدراسیون ایران به شایعه قرارداد چهار ساله لوزانو با تیم ملی لهستان
یک روزنامه لهستانی از توافق مسئولان فدراسیون والیبال این کشور با رائول لوزانو، سرمربی آرژانتینی جهت عقد قرارداد چهار ساله و هدایت تیم ملی این کشور خبر داد.

واکنش فدراسیون ایران به شایعه قرارداد چهار ساله لوزانو با تیم ملی لهستان

یک روزنامه لهستانی از توافق مسئولان فدراسیون والیبال این کشور با رائول لوزانو، سرمربی آرژانتینی جهت عقد قرارداد چهار ساله و هدایت تیم ملی این کشور خبر داد.
واکنش فدراسیون ایران به شایعه قرارداد چهار ساله لوزانو با تیم ملی لهستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author