واکنش سرمربی لخویا به شایعه اخراجش بعد از بازی ذوب آهن

سرمربی لخویا می گوید به شایعات اخراجش در آستانه بازی ذوب آهن توجهی نمی کند.

کیمیا دانلود

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author