واکنش سرمربی تیم‌ملی فوتسال به لباس‌های وصله پینه شده!

واکنش سرمربی تیم‌ملی فوتسال به لباس‌های وصله پینه شده!
در آستانه بازی نیمه‌نهایی ایران در جام‌جهانی اتفاقات عجیبی فتاده‌است که در شأن تیم ملی نیست.

واکنش سرمربی تیم‌ملی فوتسال به لباس‌های وصله پینه شده!

در آستانه بازی نیمه‌نهایی ایران در جام‌جهانی اتفاقات عجیبی فتاده‌است که در شأن تیم ملی نیست.
واکنش سرمربی تیم‌ملی فوتسال به لباس‌های وصله پینه شده!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author