واکنش رئیس فدراسیون شطرنج به تحریم مسابقات جهانی در تهران/پای کاسپاروف یهودی در میان است!

واکنش رئیس فدراسیون شطرنج به تحریم مسابقات جهانی در تهران/پای کاسپاروف یهودی در میان است!
میزان نوشت: رئیس فدراسیون شطرنج گفت: ضدانقلاب‌ها به دنبال جوسازی هستند تا مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان جهان در کشورمان برگزار نشود اما موفق نمی‌شوند.

واکنش رئیس فدراسیون شطرنج به تحریم مسابقات جهانی در تهران/پای کاسپاروف یهودی در میان است!

میزان نوشت: رئیس فدراسیون شطرنج گفت: ضدانقلاب‌ها به دنبال جوسازی هستند تا مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان جهان در کشورمان برگزار نشود اما موفق نمی‌شوند.
واکنش رئیس فدراسیون شطرنج به تحریم مسابقات جهانی در تهران/پای کاسپاروف یهودی در میان است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author