واکنش جالب یحیی گل محمدی به استعفای کروش

سرمربی ذوب آهن می گوید اگر او هم جای کارلوس بود، استعفا می داد و می رفت.

عکس

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author