واکنش برانکو به شایعه نارضایتی نیمکت‌نشینان/ همیشه 11 بازیکن راضی‌اند، بقیه ناراضی

واکنش برانکو به شایعه نارضایتی نیمکت‌نشینان/ همیشه 11 بازیکن راضی‌اند، بقیه ناراضی
برانکو نارضایتی بازیکنان نیمکت‌نشین پرسپولیس را مسئله‌ای عادی می‌داند.

واکنش برانکو به شایعه نارضایتی نیمکت‌نشینان/ همیشه 11 بازیکن راضی‌اند، بقیه ناراضی

برانکو نارضایتی بازیکنان نیمکت‌نشین پرسپولیس را مسئله‌ای عادی می‌داند.
واکنش برانکو به شایعه نارضایتی نیمکت‌نشینان/ همیشه 11 بازیکن راضی‌اند، بقیه ناراضی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author