واکنش برانکو به شایعه حضور رفیعی در پرسپولیس و ماجرای جنجالی شجاع

واکنش برانکو به شایعه حضور رفیعی در پرسپولیس و ماجرای جنجالی شجاع
سرمربی قرمزها می گوید با امیر قلعه نویی رفیق است و به همین دلیل با رفیعی مذاکره نمی کنند.

واکنش برانکو به شایعه حضور رفیعی در پرسپولیس و ماجرای جنجالی شجاع

سرمربی قرمزها می گوید با امیر قلعه نویی رفیق است و به همین دلیل با رفیعی مذاکره نمی کنند.
واکنش برانکو به شایعه حضور رفیعی در پرسپولیس و ماجرای جنجالی شجاع

label, , , , , , , , , , , ,

About the author