واکنش بازیکن استقلال به سکوهای خالی آزادی

واکنش بازیکن استقلال به سکوهای خالی آزادی
کاوه رضایی از سکوهای خالی آزادی در دربی ناراحت بود.

واکنش بازیکن استقلال به سکوهای خالی آزادی

کاوه رضایی از سکوهای خالی آزادی در دربی ناراحت بود.
واکنش بازیکن استقلال به سکوهای خالی آزادی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author