واکنش آذرنیا به شایعه درگیری خلعتبری و کمالوند

واکنش آذرنیا به شایعه درگیری خلعتبری و کمالوند
سرپرست تیم گسترش فولاد هرگونه درگیری لفظی میان سرمربی و بازیکن تیمش را تکذیب کرد.

واکنش آذرنیا به شایعه درگیری خلعتبری و کمالوند

سرپرست تیم گسترش فولاد هرگونه درگیری لفظی میان سرمربی و بازیکن تیمش را تکذیب کرد.
واکنش آذرنیا به شایعه درگیری خلعتبری و کمالوند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author