واکنش‌های سیدجلال به چند ادعا؛ ترسو بودن برانکو، آب‌های آلوده زاینده‌رود و تیم خوش‌شانس دربی

واکنش‌های سیدجلال به چند ادعا؛ ترسو بودن برانکو، آب‌های آلوده زاینده‌رود و تیم خوش‌شانس دربی
روزنامه خبرورزشی نوشت: سیدجلال حسینی از یکسری انتقادات ناراحت است و می‌گوید نباید انتظارات از پرسپولیس خیلی بالا باشد.

واکنش‌های سیدجلال به چند ادعا؛ ترسو بودن برانکو، آب‌های آلوده زاینده‌رود و تیم خوش‌شانس دربی

روزنامه خبرورزشی نوشت: سیدجلال حسینی از یکسری انتقادات ناراحت است و می‌گوید نباید انتظارات از پرسپولیس خیلی بالا باشد.
واکنش‌های سیدجلال به چند ادعا؛ ترسو بودن برانکو، آب‌های آلوده زاینده‌رود و تیم خوش‌شانس دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author