والتر ماتزاری:/ ترجیح می دهم پریرا را داشته باشم تا پوگبا

والتر ماتزاری:/ ترجیح می دهم پریرا را داشته باشم تا پوگبا
والتر ماتزاری، سرمربی ایتالیایی واتفورد در اظهار نظری جالب عنوان داشت که از بین روبرتو پریرا و پل پوگبا، هافبک آرژانتینی را انتخاب می کند.

والتر ماتزاری:/ ترجیح می دهم پریرا را داشته باشم تا پوگبا

والتر ماتزاری، سرمربی ایتالیایی واتفورد در اظهار نظری جالب عنوان داشت که از بین روبرتو پریرا و پل پوگبا، هافبک آرژانتینی را انتخاب می کند.
والتر ماتزاری:/ ترجیح می دهم پریرا را داشته باشم تا پوگبا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author