واحد آلاینده در مبارکه محکوم شد

واحد آلاینده در مبارکه محکوم شد
واحد خدماتی آلاینده محیط زیست در شهرستان مبارکه محکوم شد.
۱۲:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


واحد آلاینده در مبارکه محکوم شد

واحد خدماتی آلاینده محیط زیست در شهرستان مبارکه محکوم شد.
۱۲:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


واحد آلاینده در مبارکه محکوم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author