هیدینک:پیروزی‌مقابل‌ساوتهمپتون‌بسیارارزشمنداست

سرمربی چلسی از بازگشت درخشان تیمش در زمین تیم سخت کوش ساوتهمپتون و کسب هر 3 امتیاز دیدار مقابل این تیم خوشحال است.

عکس های جدید

خرم خبر

label

About the author