هیتسفلد:غیبت‌شواینی‌ضربه‌بزرگی‌برای‌آلمان‌است

هیتسفلد:غیبت‌شواینی‌ضربه‌بزرگی‌برای‌آلمان‌است
اتمار هیتسفلد، سرمربی سابق بایرن مونیخ، معتقد است اگر باستین شواین اشتایگر نتواند به دلیل ‏مصدومیت، در یورو 2016 برای آلمان به میدان برود، ضربه بزرگی به تیم یواخیم لوو وارد خواهد شد.‏

هیتسفلد:غیبت‌شواینی‌ضربه‌بزرگی‌برای‌آلمان‌است

اتمار هیتسفلد، سرمربی سابق بایرن مونیخ، معتقد است اگر باستین شواین اشتایگر نتواند به دلیل ‏مصدومیت، در یورو 2016 برای آلمان به میدان برود، ضربه بزرگی به تیم یواخیم لوو وارد خواهد شد.‏
هیتسفلد:غیبت‌شواینی‌ضربه‌بزرگی‌برای‌آلمان‌است

باشگاه خبری ورزشی

موزیک جوان

label, , ,

About the author