هوای تهران ۴۱ درجه بالای صفر شد/ گردو غبار در دو استان ایلام و خوزستان

هوای تهران ۴۱ درجه بالای صفر شد/ گردو غبار در دو استان ایلام و خوزستان
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: گرما همچنان در کشور می ماند و تهران امروز به ۴۱ درجه بالای صفر رسید.
۱۵:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


هوای تهران ۴۱ درجه بالای صفر شد/ گردو غبار در دو استان ایلام و خوزستان

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: گرما همچنان در کشور می ماند و تهران امروز به ۴۱ درجه بالای صفر رسید.
۱۵:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


هوای تهران ۴۱ درجه بالای صفر شد/ گردو غبار در دو استان ایلام و خوزستان

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author