هواپیماهای سعودی وارد پایگاهی هوایی در ترکیه شدند

مقامات دولتی ترکیه ورود هواپیماهای متعلق به عربستان سعودی را به این کشور تایید کردند.
۱۹:۴۱ – ۱۳۹۴ جمعه ۷ اسفند


مد روز

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author