همکاری برای گسترش صلح و تامین امنیت جهانی

همکاری برای گسترش صلح و تامین امنیت جهانی
عصر امروز رئیس جمهور ایران طی مراسمی ریاست دوره ای۴ ساله جنبش غیر متعهد ها را به ونزوئلا تحویل می دهد.
۱۳:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


همکاری برای گسترش صلح و تامین امنیت جهانی

عصر امروز رئیس جمهور ایران طی مراسمی ریاست دوره ای۴ ساله جنبش غیر متعهد ها را به ونزوئلا تحویل می دهد.
۱۳:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


همکاری برای گسترش صلح و تامین امنیت جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author