همه داستان‌های شیرین انتقال گل‌نزنی که سرخابی‌ها سرش جنگیدند!

همه داستان‌های شیرین انتقال گل‌نزنی که سرخابی‌ها سرش جنگیدند!
یکی از انتقال‌هایی که فتح‌الله‌زاده و عابدینی از آن خاطره دارند،انتقال مومن‌زاده به استقلال است.

همه داستان‌های شیرین انتقال گل‌نزنی که سرخابی‌ها سرش جنگیدند!

یکی از انتقال‌هایی که فتح‌الله‌زاده و عابدینی از آن خاطره دارند،انتقال مومن‌زاده به استقلال است.
همه داستان‌های شیرین انتقال گل‌نزنی که سرخابی‌ها سرش جنگیدند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author