همه ایران آماده صعود به فینال؛/ لحظه شماری تا بازی ایران- روسیه (LIVE)

همه ایران آماده صعود به فینال؛/ لحظه شماری تا بازی ایران- روسیه (LIVE)
فوتسالیست‌های ایران که با شکست برزیل و پاراگوئه کانون توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفتند و تاریخ‌ساز شدند ساعت 3:30 بامداد روز چهارشنبه برای رسیدن به فینال با روسیه بازی می‌کنند.

همه ایران آماده صعود به فینال؛/ لحظه شماری تا بازی ایران- روسیه (LIVE)

فوتسالیست‌های ایران که با شکست برزیل و پاراگوئه کانون توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفتند و تاریخ‌ساز شدند ساعت 3:30 بامداد روز چهارشنبه برای رسیدن به فینال با روسیه بازی می‌کنند.
همه ایران آماده صعود به فینال؛/ لحظه شماری تا بازی ایران- روسیه (LIVE)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author