هشدار پرویز مظلومی به منصوریان درباره خودی‌ها!

هشدار پرویز مظلومی به منصوریان درباره خودی‌ها!
خبرورزشی نوشت؛ علیرضا منصوریان یک هدف در استقلال دارد؛ اینکه بین آبی ها اتحاد به وجود بیاورد.

هشدار پرویز مظلومی به منصوریان درباره خودی‌ها!

خبرورزشی نوشت؛ علیرضا منصوریان یک هدف در استقلال دارد؛ اینکه بین آبی ها اتحاد به وجود بیاورد.
هشدار پرویز مظلومی به منصوریان درباره خودی‌ها!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author