هشت صبح امروز، پایان مهلت قانونی تبلیغات

احزاب، جریان ها و نامزدهای مستقل فقط تا ساعت هشت صبح امروز فرصت دارند برای جلب آرای مردم تبلیغات کنند.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


فانتزی

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author