هرکول جیبی در مراسم معرفی سلطانی‌فر (عکس)

هرکول جیبی در مراسم معرفی سلطانی‌فر (عکس)
محمد نصیری ،پر مدال ترین مرد تاریخ ورزش کشورمان به خاطر محبوبیتش در دهه 50 بسیار روی دور وتوجه ونگاه اهالی جامعه بود .

هرکول جیبی در مراسم معرفی سلطانی‌فر (عکس)

محمد نصیری ،پر مدال ترین مرد تاریخ ورزش کشورمان به خاطر محبوبیتش در دهه 50 بسیار روی دور وتوجه ونگاه اهالی جامعه بود .
هرکول جیبی در مراسم معرفی سلطانی‌فر (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author