هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در همکاری‌های تجاری ایران و پاکستان

هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در همکاری‌های تجاری ایران و پاکستان
رئیس جمهور در نشست هیات های عالی رتبه ایران و پاکستان بر افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور به ۵ میلیارد دلار در سال تاکید کرد.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در همکاری‌های تجاری ایران و پاکستان

رئیس جمهور در نشست هیات های عالی رتبه ایران و پاکستان بر افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور به ۵ میلیارد دلار در سال تاکید کرد.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در همکاری‌های تجاری ایران و پاکستان

خبر دانشجویی

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author