هافبک تیم‌ملی آلمان به یک رکورد جالب رسید

هافبک تیم‌ملی آلمان به یک رکورد جالب رسید
آندره شورله با پیراهن دورتموند رکوردشکن شد.

هافبک تیم‌ملی آلمان به یک رکورد جالب رسید

آندره شورله با پیراهن دورتموند رکوردشکن شد.
هافبک تیم‌ملی آلمان به یک رکورد جالب رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author