هازارد:باید از شکست برابر آرسنال شرمسار باشیم

هازارد:باید از شکست برابر آرسنال شرمسار باشیم
ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی تاکید کرد که بازیکنان این تیم باید از شکست سنگین در برابر آرسنال شرمسار باشند.

هازارد:باید از شکست برابر آرسنال شرمسار باشیم

ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی تاکید کرد که بازیکنان این تیم باید از شکست سنگین در برابر آرسنال شرمسار باشند.
هازارد:باید از شکست برابر آرسنال شرمسار باشیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author