هاجسون از تیم ملی انگلیس استعفا کرد

هاجسون از تیم ملی انگلیس استعفا کرد
روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، اعلام کرد که با حذف تیمش از رقابت های یورو 2016، از هدایت این تیم کناره گیری می کند.

هاجسون از تیم ملی انگلیس استعفا کرد

روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، اعلام کرد که با حذف تیمش از رقابت های یورو 2016، از هدایت این تیم کناره گیری می کند.
هاجسون از تیم ملی انگلیس استعفا کرد

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author