نگاهی به ظاهر عجیب کی‌روش در صبح بهاری(عکس)

نگاهی به ظاهر عجیب کی‌روش در صبح بهاری(عکس)
کی روش در مدتی که در ایران بوده نشان داده تعصب خاصی نسبت به لوازم شخصی اش دارد و امروز نیز در حالی تمرین تیم ملی را رهبری کرد که سوت عجیبش در کنار البسه متفاوت او را متمایز کرده بود.

نگاهی به ظاهر عجیب کی‌روش در صبح بهاری(عکس)

کی روش در مدتی که در ایران بوده نشان داده تعصب خاصی نسبت به لوازم شخصی اش دارد و امروز نیز در حالی تمرین تیم ملی را رهبری کرد که سوت عجیبش در کنار البسه متفاوت او را متمایز کرده بود.
نگاهی به ظاهر عجیب کی‌روش در صبح بهاری(عکس)

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author