نوروزی و یک جوانمرگی استثنایی/ روح بزرگ هادی ؛ فقدانی که عین بودن است

نوروزی و یک جوانمرگی استثنایی/ روح بزرگ هادی ؛ فقدانی که عین بودن است
فوتبال ایران به یاد نداشت که بازیکنی که تا دیروزش حی و حاضر در تمرینات تیمش شرکت می‌کرد، به یکباره آن هم نه بر اثر تصادف و حادثه که به مرگ طبیعی درگذرد.

نوروزی و یک جوانمرگی استثنایی/ روح بزرگ هادی ؛ فقدانی که عین بودن است

فوتبال ایران به یاد نداشت که بازیکنی که تا دیروزش حی و حاضر در تمرینات تیمش شرکت می‌کرد، به یکباره آن هم نه بر اثر تصادف و حادثه که به مرگ طبیعی درگذرد.
نوروزی و یک جوانمرگی استثنایی/ روح بزرگ هادی ؛ فقدانی که عین بودن است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author