نوجوانان ایران و یک گام تا صعود به جام‌جهانی

نوجوانان ایران و یک گام تا صعود به جام‌جهانی
عصر امروز و با برگزاری دیدار بین تیم های استرالیا – ژاپن و ویتنام – قرقیزستان حریف تیم ملی نوجوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی مشخص می شود.

نوجوانان ایران و یک گام تا صعود به جام‌جهانی

عصر امروز و با برگزاری دیدار بین تیم های استرالیا – ژاپن و ویتنام – قرقیزستان حریف تیم ملی نوجوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی مشخص می شود.
نوجوانان ایران و یک گام تا صعود به جام‌جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author