نمی خواهم برای مسی با بارسلونا درگیر شوم

نمی خواهم برای مسی با بارسلونا درگیر شوم
ادگاردو بائوزا، سرمربی تیم ملی آرژانتین تاکید کرد که بارسلونا و تیم ملی باید هر دو در کنار هم تلاش کنند تا مسی همیشه در اوج باشد.

نمی خواهم برای مسی با بارسلونا درگیر شوم

ادگاردو بائوزا، سرمربی تیم ملی آرژانتین تاکید کرد که بارسلونا و تیم ملی باید هر دو در کنار هم تلاش کنند تا مسی همیشه در اوج باشد.
نمی خواهم برای مسی با بارسلونا درگیر شوم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author