نمی خواستیم بلای پرسپولیس سرمان بیاید/ نریمان‌جهان: از حالا، آقای گل جام حذفی شدم!

نمی خواستیم بلای پرسپولیس سرمان بیاید/ نریمان‌جهان: از حالا، آقای گل جام حذفی شدم!
هافبک تیم ماشین سازی ابراز امیدواری کرد تیمش در آینده به شرایط مطلوب دست پیدا می کند.

نمی خواستیم بلای پرسپولیس سرمان بیاید/ نریمان‌جهان: از حالا، آقای گل جام حذفی شدم!

هافبک تیم ماشین سازی ابراز امیدواری کرد تیمش در آینده به شرایط مطلوب دست پیدا می کند.
نمی خواستیم بلای پرسپولیس سرمان بیاید/ نریمان‌جهان: از حالا، آقای گل جام حذفی شدم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author